Liity jäseneksi

Jäsenyys ei tule voimaan heti hakemuksen jälkeen, vaan yhdistyksen hallitus käsittelee jätetyt jäsenhakemukset seuraavassa kokouksessaan. Hakemuskäsittelyn jälkeen saat sähköpostia SURA:lta.

Varsinaisiksi jäseniksi hallitus voi hyväksyä seuraavin kriteerein:

  • Ravitsemustieteen yliopistotutkinnon (ETM, TtM, ETT, TtT tms.) suorittaneen henkilön
  • Liikunta- tai lääketieteen yliopistotutkinnon suorittaneen (LItM, LL tms.) henkilön, joka on perehtynyt urheiluravitsemukseen työn, opintojen tai harrastuneisuuden kautta

Opiskelijajäseneksi hallitus voi hyväksyä ravitsemus-, liikunta- tai lääketieteen opiskelijan, joka osoittaa perehtyneisyyttä urheilun ja/tai liikunnan alaan jäsenhakemuksessaan (huom. ei jatko-opiskelijat).

Kannattajajäseneksi voi liittyä esimerkiksi urheiluravitsemuksen parissa työskentelevä henkilö, jolla on muu ravitsemuksen ja/tai liikunnan alan peruskoulutus tai muu järjestön toiminnasta kiinnostunut henkilö. Kannattajajäsenellä on samat edut kuin varsinaisella jäsenellä, kuten mm. alennettu hinta SURA:n järjestämiin seminaareihin. Kannattajajäsenellä ei ole kuitenkaan päätäntävaltaa SURA:ssa. Kannattajajäseneksi liittyminen onnistuu tämän linkin takaa.

Jäsenmaksut 2023

  • Varsinaiset jäsenet 30 euroa/vuosi
  • Opiskelijajäsenet 20 euroa/vuosi
  • Kannattajajäsenet 30 euroa/vuosi

Yhdistyksen jäsenkausi on yksi kokonainen kalenterivuosi 1.1. – 31.12. Yhdistyksen jäsenyys on voimassa toistaiseksi ja uusiutuu automaattisesti uuden kalenterivuoden alkaessa. Seuraavan vuoden jäsenyyden irtisanominen on näin tehtävä ennen kuluvan kalenterivuoden loppua. Jäsenmaksu laskutetaan jäseniltä aina uuden kalenterivuoden alussa.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty. Jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kalenterivuoden loppuun asti.

Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei korvaa hallitukselle kirjallisesti tehtävää kirjallista eroilmoitusta. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen johtaa yhdistyksestä erottamiseen. Erotettaessa yhdistyksen jäsenyydestä kyseisen vuoden jäsenmaksua ei makseta takaisin.

Jäsenmaksun maksamatta jättäminen johtaa yhdistyksestä erottamiseen. Erottaessa yhdistyksen jäsenyydestä kyseisen vuoden jäsenmaksua ei makseta takaisin.

Varsinaiseksi jäseneksi ja opiskelijajäseneksi haku tapahtuu alla olevan lomakkeen kautta:

Jäsenhakemuslomake

Henkilötiedot

Jäsenlaji

Koulutus